XVI. ročník festivalu barokního divadla, opery a hudby

23. - 27. srpna 2017

Připravujeme pro vás program a nové stránky. Aktuální informace sledujte na

www.facebook.com/TheatrumKuks


Program XV.  ročníku 23. - 28. srpna 2016

Pod záštitou královéhradeckého hejtmana Bc. Lubomíra France a starosty Lysé nad Labem ing. Karla Otavy

 360 let od jmenování Carissimiho kapelníkem Kristýny Švédské v Římě *  350 let od premiéry Lullyho Ballet des muses * 320 let od prozkoumání kukského pramene pražskými děkany lékařské fakulty Löwem, Tudeciem, Kirchmeyerem a Pawlovským * 310 let od Händelovy cesty do Itálie * 300 let od narození Josefa F.  N. Seegera *  290 let od smrti Sporckovy manželky Apolonie a budování Hubertského údolí * 280 let od smrti Rentzovy luteránské manželky Zuzany * 260 let od vydání básně Christ in Adersbach s Rentzovou vedutou  * 15 let od založení Geisslers Hofcomoedianten a festivalu

POŘADATEL: GATE Náchod, SPOLUPOŘADATELÉ:   Kuckus-Baade o.s., Kabinet barokních studií HK UHK

 

PARTNEŘI:  Hospital Kuks, Carla s.r.o. Dvůr Králové,  Atelier Tsunami s.r.o. Náchod,  Pražírna kávy P. Frolík, Borohrádek, Pivovar TAMBOR, Dvůr Králové nad Labem, restaurant Baroque, Městské divadlo Jaroměř, Hostinec U Zlatého slunce

Tento projekt se uskutečňuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje

 

Změna programu vyhrazena   
Theatrum Kuks 2016 radio.wav (2,1 MB)
Plakat_Theatrum_Kuks_2016-1.jpg (915,6 kB)
Plakat_Theatrum_Kuks_2016-2.jpg (1,8 MB)

ÚTERÝ  23. 8. 2016 Memento a Vigilie
18:00
otevřeno denně
Pod klenbou inundačního mostu * BIBLIOTHECA XII. Land-artová instalace připomínající Sporckovy sběratelské, bibliofilské, ediční, překladatelské a vydavatelské zásluhy s knihami k četbě na místě i k odnesení domů. Denně autorská čtení a Frolíkova káva Institut für kulturresistente Güter
Abbé Libansky (A)
 
20:30
100,-
Sporckovská hrobka ŘEHOŘ NA SKÁLE. "Mystérium o životním zakolísání a možnostech nápravy"
Hudebně taneční improvizační představení  vychází z klíčových pasáží poslední knihy Thomase Manna Vyvolený o životě fiktivního papeže Řehoře  z eposu německého  básníka Hartmanna von Aue Řehoř na skále (Gregorius auf dem Steine, asi 1189). Úprava textu a kompoziční zpracování na motivy klávesových skladeb ze 14. až 16. století - Jaroslav Tůma.
Adéla Srncová – choreografie, tanec
Jaroslav Tůma - cembalo,  pozitiv, harmonium
Jan Rokyta -  cimbál, zobcové flétny
Liselotte Rokyta -   Panovy flétny
Alan Vitouš -   bicí nástroje
Josef Somr - recitace ze záznamu
rež.: Jiří Srnec 
STŘEDA 24. 8. 2016  Od Magdaleny k Magdaleně
15:30 Žireč. Náměstí u sochy sv. Jana Nepomuckého SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, přípitek léčivým pramenem Fons Vivus ze Sporckových  Lázní Kuks Sporckovi myslivci, Hradec Králové
15:45
50,-
Žireč. Nádvoří jezuitské rezidence / Domu sv. Josefa * MALÉ PŘÍBĚHY VELKÉHO HRABĚTE II.  Druhá část trilogie na motivy knihy Berty Laufrové  ŠPORK. Život na Kuksu očima hofmistra Seemana, Gate Náchod 2015
 
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek
16:15
100,-
Žireč. Kostel sv. Anny * ROEDROVA KUKSKÁ ZVONOHRA (1732) a Josef Seeger (*1716)  Tomáš Flégr - zvonohra, varhany
17:00
 
Braunův Betlém u Maří Magdalény - Hospital  Kuks, freska Maří Magdaleny v boční kapli kostela Nejsvětější Trojice * POUŤ OD MAGDALENY K MAGDALENĚ. Celoživotní téma florentského a mantovského autora a principála Comici Fedeli Gian Battisty Andreiniho promítnuté do kukské barokní krajiny.  Kostýmované procesí odchází do kukského hospitálu k fresce Magdaleny
 
 Půjčovna kostýmů Petry Hrdinové
 Lukáš Pelc - zpěv, kontrabas
 
18:00
100,-
Kostel Nejsv. Trojice

* A. D. Philidor – Jean de Sponde – M. H. Rentz:
SONETY O SMRTI

"Pozemský svět je tu zcela znehodnocen, a jakkoli se tělo pošetile brání a snaží se oklamat svůj čas, samo podává svědectví, že tento čas je časem smrti. Duch, který to pochopí včas, však může odkrýt právě ve smrti nejcennější dar, jehož se člověku dostalo: je-li život smrtí, smrt může být životem."   Jiří Pelán

Ensemble Mathesius
Lukáš Vytlačil - barokní flétny
Alena Hönigová - cembalo
 
20:00
150,-
Nádvoří hospitálu

P. Jiříček: OFFICIUM (Hodinky). Scénická kantáta o dvaceti částech

"V úseku čtyřiadvaceti hodin jsou tři dosud neznámí lidé, osamělé duše,  spojeni poutem osudu. Setkání s otcem  a matkou je dotekem rodičovské lásky převyšující moc jakéhokoli zla."   Petr Jiříček

Sólisté: Anežka Jiskrová, Tomáš Fuchs, Lukáš Pelc - zpěv
Pavla Vařáková - tanec
sbor Vox Humana
Lukáš Hrubeš - klavír
Sm. kvartet Officium 
 
 
 
 
 
 


ČTVRTEK  25. 8. 2016 Barokní svatba a hostina
16:30 U pramene Löw, Tudecius, Kirchmayer a Pawlowsky: THEATRUM MEDICUM - VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI KUKSKÉHO PRAMENE: "na základě smyslů, zkoumání a zkušeností má tento pramen s obsahem minerálů, totiž zemní pryskyřice, soli, ledku, kamence a vápence, schopnost uvolnit, rozložit a vyčistit škodliviny".

"Löw vším pohrdá, Tudecius o všem pochybuje, Kirchmayer požaduje vznešené, Pawlowsky je dobrý
 
Lukáš Pelc - mluvené slovo, zpěv, kontrabas
17:00
80,-
Rentzovo muzeum OD BAROKA PO RAKA . Kytarový koncert žáka Š. Raka Miguel Garcia (MX) - kytara
18:00
- 20:00
690,-
Restaurace Baroque
* BAROKNÍ HOSTINA - degustační menu s Tafelmusik G. F. Händela 
Kapoun  podle  receptu Sporckova hofmistra Tobiáše Antonína Seemana aj. Nutná rezervace míst. Hosté v barokních kostýmech vítáni. Nutná rezervace na 732 253 359 nebo taste@baroque.cz
Seeman Ensemble
Lucie Sedláková-Hůlová - barokní housle
Jana Jedličková - soprán
Jiřina Dvořáková - pozitiv / virginal
 
20:00
150,-
Hostinec U Zlatého slunce

* LoutnaCZ. Nechtěně inscenovaný koncert

"Ne, ne, nemůžu mlčet, musím o tom zpívat. V břiše mi kručelo, teď bude veselo, hektolitry piva… "  Ženich hledá nevěstu. Která to bude? Koncert o veliké svatbě a příběh kapely, která měla před sebou málem hvězdnou kariéru. Velmi volná adaptace jednoho z nejslavnějších děl českého baroka, Michnova kancionálu Loutna česká (1653). 

  

 Adaptace textů a dramaturgie: Helena Kebrtová
Výprava: Kristýna Šrolová
Hudební adaptace: David Hlaváč
Hrají: Vojtěch Bartoš, Martin Bohadlo, Simona Jindráková, Dominik Linka, Tereza Sedláčková, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý
Režie: Petr Hašek

 

PÁTEK 26. 8. 2016  Ctnosti a Neřesti

16:00
80,-

Rentzovo muzeum - sklepení

INUITSKÉ BAROKO - TULENÍ ŽENA. Loutková pohádka pro dospělé vychází z inuitskémýtu Tulení žena (Uruk aranak). Vizuálně strhující divadelní zážitek o tom, jak kdysi ženy tuleni byly.

Doporučená vhodnost pro 15+ let

Loutkové divadlo LUNA Storytelling. Lucia Svobodová a Naďa Uherová,  (SK)
 

17:00
100,-
 Rentzovo muzeum

DELITIAE TESTUDINIS (Loutnové delikatesy)
Skladby pro sólovou barokní loutnu či galizonu a vokální skladby s obligátním loutnovým doprovodem. Klíčovými autory večera jsou loutnista Jiří Vojtěch Kalivoda (1668--po 1723), hrabě Jan Antonín Losy (1651-1721) a augustinián Páter Amandus Roffeld (1684-1750).

Duo L&M
Lucie Rozsnyó
- zpěv
Miloslav Študent - barokní loutna (J. Čepelák 2004), galizona (J. Čepelák 2008)

18:00
80,-

Rentzovo muzeum - sklepení

KDES HOLUBIČKO LÍTALA?
Budeš-li ještě lítati, budu já na tě, má holubičko, líkati.“

Inspirační zdroje: K. J. Erben: Prostonárodní české písně a říkadla, K. Tučková: Žítkovské bohyně, J. Kočí: Čarodějnické procesy, J. Francek: Čarodějnické příběhy, M. Neubauerová, D. Polák: Zpráva o nevíře
Počet popravených osob v čarodějnických procesech se odhaduje na 35 000, většinu tvořily ženy. Od středověku až po baroko. A dnes?  
Doporučená vhodnost pro 15+ let

Soubor JAKKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

rež.: Jaroslava Holasová

19:00
150,-

 Hostinec U Zlatého slunce

** LAKOMEC.
Derniéra "retro - byznysové muzikálové komedie"
 
 

Podle klasické komedie z roku 1668 od Moliéra upravil Petr Hašek s využitím překladu Jaroslava Vrchlického a Vladimíra Mikeše. Geisslers se poprvé ve své historii rozhodli sáhnout po snad nejklasičtějším a nejznámějším ze všech komediálních dramatiků nejen „barokní doby“, ale vůbec – Moliérovi!  Aby ani tentokrát nezůstalo u pouhé rekonstrukce a divák  mohl být překvapován novodobým výkladem  příběhu o „notorickém lakomství“, který se odehrává v době, kdy byla groteska (zejména filmová) na vrcholu a všude kraloval swing a organizovaný zločin! Moliérův Lakomec žije totiž v každé době – jen přestává být tolik osamocený! 

„ … pozoruhodná, profesně obdivuhodně interpretovaná úprava Moliérova Lakomce!“
Jan Kerbr, Divadelní noviny

 

 

dramaturgie: Otakar Faifr
scéna: Geisslers Hofcomoedianten
kostýmy: Kristýna Šrolová a Hana Stehlíková
arrr. a korepetice: Zdeněk Dočekal
hrají:
Harpagon – Václav Chalupa
Kleant – Martin Bohadlo 
Elisa – Kateřina Bohadlová
Frosina –  Claudia Eftimiadisová
Valérie – Kristýna Matěj Dámová
Mariana –   Michaela Váňová
režie: Petr Hašek

20:30
200,-

Lapidárium

Tomáš Hanzlík, Michal Bumbálek, Gabriela Štefanová, Sergej Sanža:
HARLEKÝNOVA DOBRODRUŽSTVÍ. Pantomima ve stylu commedia dell'arte
Georg Friedrich Händel: ALCHYMISTA. Melodramatická operní pantomima vycházející ze scénické hudby  k B. Johnsonově komedii pro Londýn. Snad první Händelova kompozice v Anglii (1710)

„Baroko není pouze na efekt. Naopak, každé dílo nese své poselství. A neustále nás vede k přemýšlení o smyslu života. Snaží se, abychom život učinili příjemnější – nejen sobě, ale i ostatním.“ Tomáš Hanzlík

 

DivaDivadlo Facka: Michal Bumbálek, Kateřina Marie Fialová, Sergej Sanža / Ensemble Damian

 

 

 


 

 

SOBOTA 27. 8. 2016 Hry s prozřením
13:00

80,-
Rentzovo muzeum, sklepení ARABSKÉ BAROKO. VOŇAVÁ ZAHRADA. 
"Loutkové představení o arabské Kámásutře"
Flying Freedeom Festival 
Maia Chanvin (F)
Réka Deák (RO)
rež.: Jakub Maksymov
14:00
60,-
Jezuitská scéna

UŠUBRANÁ

Inscenace je složená z lidových textů sbírek folklóru K. J. Erbena a K. J. Obrátila
Išly panny na jahody podla brehu, podla vody,
ejasa, hojasa, podla vody.
Natrefily na Janíčka, na Janíčka prevozníčka,
ejasa, hojasa, prevozníčka…


"Není třeba opravovati nebo zastírati minulost, neboť naše doba není o nic lepší než doba minulá, rozdíl je jen v tom, že jsme si zvykli rozhlížeti se kolem očima degenerovaného měšťáka, milujícího licoměrnost.“ (K. J. Obrátil)

 

Na Audimaforu 2016 získala inscenace "Ušubraná" Cenu za inscenaci, Cenu za rafinované zacházení s lidovou slovesností a  Ceny za herectví.

 

Doporučená vhodnost pro 15+ let


soubor Děvčátko a slečny
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř

rež.: Jaroslava Holasová

 
15:00
 
U pramene * ORBIS PICTUS.  Geisslers na chůdách IV - svět v obrazech  a na chůdách
Několik obrazů ze slavné učebnice učitele národů v pouliční úpravě pro zvídavý (o)kruh diváků, rozehrávajících barokně-moralistní písemné prameny na chůdách. Tentokrát je to variace na několik hesel z přelomové obrázkové encyklopedie J. A. Komenského Orbis Pictus (1658).   

 

 
Geisslers Hofcomoedianten 

Hrají: Martin Bohadlo, Kristýna Matěj Dámová/Ivana Machalová, Claudia Eftimiadisová, Aleš Pospíšil
Kostýmy: Jitka Nejedlá a Kristýna Šrolová
Dramaturgie: Helena Kebrtová

Režie: Petr Hašek

16:00
100,-
Lapidárium * André Campra, Marin Marais a Jean-Baptiste Lully:
FRANCOUZSKÉ BAROKNÍ KROKY  A ÚKLONY

Hana Slačálková, Tomáš Kubín - tanec, Jana Jedličková - soprán, Ondřej Michal – violoncello, Jiřina Dvořáková - pozitiv / cembalo

 

 
17:00
  

U pramene nad kaskádovým schodištěm

* PUTUJÍCÍ SMRT  od kukského pramene k hrobce a k Tanci smrti v chodbě hospitálu

 
Street Puppets - obří loutka
17:30
100,-

Hospitál, chodba s Tancem smrti
(bez židlí, vchod z nádvoří)

 

* G. Carissimi (*1605), A. Scarlatti: TOULAJÍCÍ SE SMRT (MORS VAGANS)
Kantáty a árie během cesty kolem odhalených fresek v hospitální chodbě

Irena Troupová - soprán
Jiřina Dvořáková - varhanní pozitiv

 
19:00
200,-
Hostinec U Zlatého slunce
MAGDALÉNA LASCÍVNÍ A KAJÍCNÁ Opus Andreini č. 2,

"chlípně zbožné oratorium na vodní ploše"

„Svůj brk smočil bych rád a dílem tím vydal svědectví o vaší božské kráse.“ Jak získat lásku krásné operní divy? Co takhle napsat jí oratorium na míru? Dílo jako odraz autorovy duše.Výprava do hlubin proudů inspirace. Činoherně-operně-taneční inscenace na vodě v nově-barokním stylu podle vrcholně barokního oratoria Giambattisty Andreiniho o nejznámější kurtizáně všech dob.

 

Hudba a hudební nastudování: David Hlaváč s využitím původní hudby Claudia Monteverdiho (1567 – 1643), Salomona Rossiho (1570 – 1630), Muzia Effrema (1549 – 1. 1/3 17. stol.) a Alessandra Gvivizzaniho (asi 1572 – 1632). 90´

 

 
 
 

 

 

Překlad předlohy a rešerše: Kateřina Bohadlová
Koncept: Petr Hašek a Helena Kebrtová
Scénář: Geisslers
Libreto: Helena Kebrtová / Giovan Battista Andreini
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scénografie: Ján Tereba
Kostýmy: Jitka Nejedlá
Choreografie: Kamila Mottlová
Produkce: David Gerneš, Markéta Bodoríková
Světla: Lukáš Hladký

Hrají, tančí a zpívají: 

Gio, autor: Aleš Pospíšil
Virginia / Magdaléna / chór: Alena Bazalová
Garderoba / Róza, Magdalénina služka / chór: Eva Burešová
Recenzentka / Marta, Magdalénina sestra / chór: Claudia Eftimiadisová
Divák / David, zpívající milenec Magdalény / chór: Martin Bohadlo
Kulisák / Samson, tančící milenec Magdalény / chór: Jan Březina
Uklízečka / tanečnice / chór: Mirka Prokešová
Oživlý portál / Boží laskavost: Simona Jindráková a Tereza Sedláčková
Nápad: Miloslav Študent

Režie: Petr Hašek

21:00
200,-
Šporkův mlýn, Stanovice * PATNÁCTINY GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN

Gratulanti: Čilágos, Alenka Bazalová, Marta Töpferová , Goji ...

 

 

 

NEDĚLE 28. 8. 2016 Liturgie a duchovní píseň kdysi a dnes
11:00
100,-
Kostel Nejsv. Trojice

* MESSA DELLA MADONA. 

gregoriánský chorál v barokní praxi. Girolamo Frescobaldi: varhanní části; chorál dle barokní Editio Medicea. Varhany a chorál podle praxe alternatim.

Magnificat a mariánské antifony.

Schola cantus gregoriani
J. Marešová-Dvořáková - varhany / pozitiv
řídí Jan Lorenc
 
 
20:00
100,-
Továrna / sýpka v Heřmanicích (rodiště Albrechta z Valdštejna

LOUTNACZ
"Nechtěně inscenovaný koncert"

"Ne, ne, nemůžu mlčet, musím o tom zpívat. V břiše mi kručelo, teď bude veselo, hektolitry piva… "  Ženich hledá nevěstu. Která to bude? Koncert o veliké svatbě a příběh kapely, která měla před sebou málem hvězdnou kariéru. Velmi volná adaptace jednoho z nejslavnějších děl českého baroka, Michnova kancionálu Loutna česká (1653)

 

Geisslers Hofcomoedianten, Adaptace textů a dramaturgie: Helena Kebrtová
Výprava: Kristýna Šrolová
Hudební adaptace: David Hlaváč

Hrají: Vojtěch Bartoš, Martin Bohadlo, Simona Jindráková, Dominik Linka, Tereza Sedláčková, Petr Šmíd, Bartoloměj Veselý

rež.: Petr Hašek

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM
25. - 27. 8. Rentzovo muzeum * WORKSHOP DŘEVĚNÝCH MATRIC k výrobě tradičních kožených masek z commedia dell´arte pod vedením Andrea Cavarry (IT), spoluzakladatele divadla Teatrovivo a poradce Royal Shakespeare Company ve Stratfordu. Jako scénograf, režisér a tvůrce masek získal cenu Ubu jako nejlepší režísér roku. Založil studiARTeatro, první školní festival v Miláně.
Cena workshopu pro účastníky včetně 2 noclehů a materiálu je 2 500,- Přihlášky na bohadlo@jmc.cz
15. 8. - 30. 9.
 
Rentzovo muzeum

* Alena Laufrová: ŽIVOT NA KUKSU OČIMA HOFMISTRA SEEMANA, výstava kreseb ke stejnojmenné knize povídek Berty Laufrové. V prodeji tamtéž.

 
23. 8. -
28. 8.
Pod klenbou idundačního mostu * BIBLIOTHECA XII Abbé Libanského (A). Land-artová instalace připomínající Sporckovy sběratelské, bibliofilské, ediční, překladatelské a vydavatelské zásluhy s knihami k četbě na místě i k odnesení domů. Denně autorská čtení a Frolíkova káva
25. - 28. 8. 11:00-16:00 Rentzovo muzeum TEATRALITA A TEATRÁLNOST MICHAELA H. RENTZE, Sporckova dvorního mědirytce
  Naučná stezka DE VITA SOLITARIA (ŽIVOT V OSAMĚNÍ) - putování po šesti poustevnách Sporckova panství
27. 8.
10:00
Vinohrad Nad Zámkem „VÍNA ČESKÁ A UHERSKÁ DOBRÉ A NEJLEPŠÍ POVĚSTI“. Komentovaná prohlídka nejsevernějšího vinohradu v Čechách s jeho zakladatelem a vinařem Stanislavem Rudolfským

 

 

o Vstup  do  areálu není zpoplatněn! Děti do 10 let s doprovodem rodičů zdarma, pokud sedí rodičům na klíně.
CELODENNÍ VSTUPNÉ :
Pátek:     550,- 
Sobota:   650,-  
Permanentka celofestivalová (šest dnů): 1700,-  
Vstupenky na jednotlivé akce do vyčerpání kapacity u pokladny každého představení, neplatí pro exteriéry. Návštěvníci s celodenní nebo festivalovou vstupenkou mají přednost.

 

www.facebook.com/TheatrumKuks 

Sekreteriát festivalu: 544 43 Kuks 53, web: www.theatrum-kuks.webnode.cz
 původní web s archivem minulých ročníků: www.theatrum.zde.cz

Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: +420 602 470 459  bohadlo@jmc.cz  Medailon  Události v regionech 10. 8. 2011
Festival moderuje: Emanuel Matys ematys@mkinet.cz 
Fotografové festivalu: Yvona a Bohuslav Benčovi, tel.: +420604964663 www.ycopy.info      

 

Přihlášky souborů na THEATRUM KUKS 2016 do 1. března 2016,   podmínky, informace, organizace:   

 

 
Sekreteriát festivalu: 544 43 Kuks 53, web: www.theatrum-kuks.webnode.cz
 původní web s archivem minulých ročníků: www.theatrum.zde.cz
 
Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: +420 602 470 459  bohadlo@jmc.cz
Festival moderuje: Emanuel Matys ematys@mkinet.cz 
Fotografové festivalu: Yvona a Bohuslav Benčovi, tel.: +420604964663 www.ycopy.info      
Osvětlení a ozvučení: Sound Service Dvůr Králové
 
 

Přihlášky souborů na THEATRUM KUKS 2015 do 1. března 2016,   podmínky, informace, organizace: