THEATRUM KUKS 2014

05.05.2015 09:22
Program XIII. ročníku
Theatrum znělka 2014.mp3 (550,1 kB)
 
Pod záštitou hejtmana KHK Lubomíra France a Giovanniho Scioly, ředitele Istituto Italiano di Cultura v Praze
 
420 let od prvního vystoupení G. B. Andreiniho * 390 let od narození J. Melcelia * 380 let od smrti A. z Valdštejna * 370 let od narození a 310 let od smrti F. I. von Bibera  * 315 let od otevření Hostince U Zlatého slunce * 310 let od výstavby zámku a lázeňských domů na nábřeží * 290 let od příchodu Peruzzi-Denziovy společnosti z Benátek do Kuksu * 275 let od smrti A. Bioniho
 
POŘADATEL: GATE Náchod, SPOLUPOŘADATELÉ: Obec Kuks,  Kuckus-Baade o.s., Kabinet barokních studií HK UHK
 
 
 
PARTNEŘI:  Carla s.r.o. Dvůr Králové,  Atelier Tsunami s.r.o. Náchod,  Pražírna kávy P. Frolík, Borohrádek, Pivovar TAMBOR, Dvůr Králové nad Labem
 
Tento projekt se uskutečňuje s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje
 
 
 

STŘEDA 20. 8. 2014  Divadelní pravzory

17:30 Láznì Kuks I TRUFFATTORI
Příjezd podvodných (truffa) komediantù (attori) do Kuksu, kteøí  svými glosami provázejí celý festival I Truffattori, mezinárodní (I, G, F, E, CZ) divadelní spoleènost sestavená z èlenù Mask on Stage  - projektu CULTURE2000 o šíøení Commedia dell´arte mimo Itálii. Rež: Janko Polák
18:00
80,- Rentzovo muzeum * TRANCE MASKS
pøedstavení mezinárodního workshopu založeného na archetypálním vytržení (transu) z  konfrontace člověka a masky Pod vedením přímého účastníka K. Johnstonových kurzů Fabia Ambrosiniho (IT) v Kuksu 17. - 20. 8. 2014
20:00
100,- Comoedien-Haus
 
Johann Georg Göttner (1688):    ROMEO A JULIE (VE)DLE ROMIA A JULIETY
Barokní pøepis Shakespearovy hry, ve které se sváří rodiny Mundigů a Kapoletů, tragično s komičnem, cit a pragmatismus, pohyb a slova
 
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek  
 

ČTVRTEK 21. 8. 2014   Divadlo a opera před operou

14:30 Poustevna sv. Jiljí - viničný altán ve vinohradu von Grossa: MYŠLENKY K RADOSTNÝM OSLAVÁM narozenin J.V. Císařovny, pořádaným p. hrabětem von Sporck v Lázních Kuks  28. srpna 1729  za velké účasti urozených lázeňských hostů, jako by je nejvyšší vládkyni hr. Sporck sám říkal Due di Kuckus
15:00 + Rentzovo muzeum, Ball-Platz pod kaskádovým schodištìm VÝLET DO KUKSU
Divadlo pro jednoho diváka s miniaturizovanou podobou barokni-divadelní mašinérie. 12 minut podle objednávkového listu. Po celou dobu festivalu. Hana Voříšková 
16:00
100,- Jezuitská scéna / Rentzovo muzeum * G. B. Andreini: LA CENTAURA (1622)
napůl žena, napůl klisna - hra napsaná jako sled komedie, pastorály a tagedie mantovským hercem a principálem, ktery hrál v roce 1627 v Praze s Comici fedeli pøi cisaøské korunovaci Fabio Ambrosini (IT) a Bärbel Kandziora (G)
18:00
80,- Comoedien-Haus
O. Faifr/G-B. Marino/D. Hlaváè: POLIBKY
 
 partnerské dialogy  za použití manýristických veršů Giambattisty Marina (1569 – 1625) pro jednoho herce, herečku, zpěvačku, klavíristu a hlas barokního klavíru. Špinavé prádlo je potřeba vyprat!
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek 
20:00
100,- Rentzovo muzeum A. Banchieri: IL FESTINO (Večírek)
cyklus madrigalù spolutvůrce italské madrigalové komedie Dolcissimi legami (Udine, IT), vokální kvintet složený z absolventù institutu ILMA (Istituto Laboratorio di Musica Antica).  Um.  ved.: Gian Paolo Fagotto, přední italský tenorista,  Miloslav Študent - loutna
21:30
150,- Comoedien-Haus G. C. Croce - O. Vecchi: L'AMFIPARNASSO (Óbrparnas), madrigalová komedie.
Starý skrblík Pantalone je okouzlen pùvaby kurtizány Hortenzie ... Victoria, vokální soubor
um. ved.: Viktorie Dìdeèková
En Garde, spolek hist. tance
instrumentalisté
 
 
 
 

PÁTEK 22. 8. 2014  Ctnosti a Neřesti

13:00
40,- Rentzovo muzeum TŘI PAPRSKY SLUNCE, pohádka k výrorí založení Hostince U Zlatého slunce Tuhaů, rež.: Jakub Maksymov
14:30
30,- Sklepení Rentzova muzea KRÁSKA V DŘEVĚ SPÍCÍ 1. část podle Ch. Perraulta a G. Basila. Pohádka pro děti, která končí usnutím princezny na 100 let DS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, rež.: J. Holasová 
15:00 Parèík
    I TRUFFATTORI  improvizují
 
I Truffattori, mezinárodní (I, G, F, E, CZ) divadelní spoleènost sestavená z èlenù Masks on Stage  - projektu CULTURE2000 o šíøení Commedia dell´arte mimo Itálii. Rež: Janko Polák
16:00
100,- Comoedien-Haus
Jean-Baptiste Poquelin - Molier:  ZDRAVÝ NEMOCNÝ
DS J. K. Tyl Josefuv Dùl. Derniéra
17:30
40,- Sklepení Rentzova muzea KRÁSKA V DŘEVĚ SPÍCÍ 2. část podle Ch. Perraulta a G. Basila. Pohádka  výhradně pro dospělé, kteří se vrátili (po 100 letech), aby zjistili, že Ch. Perrault k vyprávění připojil překvapující závěr .DS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaromìø, rež.: J. Holasová
18:00
100,- Ctnosti a Neřesti
*SEDM SMRTELNÝCH HŘÍCHÙ A JEDNA (CTNOST)
 
 L. P. Burke (USA)
19:30
80,- Comoedien-Haus
*G. B. Andreini: DVĚ KOMEDIE V KOMEDII (1623)
 
Nevážné divadlo na divadle o závažných věcech. Životopisná a divadelnická výpověď principála trupy Comici Fedeli, která hrála při dvojí korunovaci Eleonory Gonzaga a Ferdinanda III. v Praze 1627/1628.
 
Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek
21:00
80,- Rentzovo muzeum,
sklepení
TOMBEAU DE LOSY. BAROKNÍ CITERA
S. L. Weiss, L. Hurt, E. Reussner, J. A. Losy  
 
Martin Mallaun (Rakousko) – citera
22:00
200,- Vinaøský altán ve vinohradu s degustací MUSICA AD VINUM
"V roce 1727 dal hr. Sporck koupit v Prešpurku dva sudy vína, jeden svatojiøský samotok roèník 1720 za 27 rýnských a jeden sud stutzendorfského za 11" Jiøina Marešová-Dvořáková - virginal / varhanní pozitiv
 
 
 
 

SOBOTA 23. 8. 2014  Venezia - Kuckus-Baade

14:00
30,- Rentzovo muzeum,
sklepení
DÍVKA S PERLOU. Trocha zábavné teorie a výtvarná dílna pro dìti od 3,5 do 8 let
 
Studio Amátka
15:00 Parčík CABARET I Truffatori, mezinárodní (I, G, F, E, CZ) divadelní spoleènost sestavená z členù Mask on Stage  - projektu CULTURE2000 o šíøení Commedia dell´arte mimo Itálii. Rež: Janko Polák
16:00
80,- Rentzovo muzeum
F. von Biber: RÙŽENCOVÉ SONÁTY
(výbìr)
 
Hana Feltlová – housle, Jiřina Marešová-Dvořáková - cembalo
17:00
80,-
 
Comoedien-Haus BENÁTKY A ŽENY (Gaspara Stampa, Barbara Strozzi, Veronica Franco a Moderata Fonte)
"Mùj život moře je, mé slzy voda v nìm,
mé vzdechy tichý van, čeřící vlny v dálce..."
 
 
Michaela Syrová – soprán, Lukáš Vendl – cembalo, Pavel Drbal - viola da gamba
Martina Delišová a Pavel Piekar - přednes
Součástí večera je výstava portrétů těchto benátských umìlkyň od Pavla Piekara
S podporou Nadace Život Umìlce
19:00
100,- Rentzovo muzeum *A. Bioni: KANTÁTY.  1. díl pětiletého cyklu provedení souborného díla Antonia Bioniho, benátského kapelníka v Kuksu od roku 1724 Hof-Musici, Maestro di Musica: Ondřej Macek
20:30
100,- Comoedien-Haus *H. Glawthorn – P. Hašek: VALDŠTEJN (1640)
Hospodsko-šarvátkové politikum Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek 
22:00
100,- Comoedien-Haus
MILOKRAJ
 
Marta Töpferová - zpěv & komp.
Tomáš Liška - kontrabas & komp.
Stano Palúch - housle
Marcel Comendant - cimbál
David Dorůžka - kytara 
 
 
 
 
 
 

NEDĚLE 24. 8. 2014   Epilog v sousedství Kuksu

11:00
100,- Kostel sv. Anny v Žirèi
* VÍRA, NADĚJE A LÁSKA aneb Královský nástroj tančí podle citátù z Bible a antických myslitelù 
 
Adéla Srncová - taneční improvizace  Jaroslav Tůma - Roederova - Sporckova zvonkohra a varhany
20:00
100,- Továrna / sýpka Heřmanice, rodiště Albrechta z Valdštejna *H. Glawthorn – P. Hašek: VALDŠTEJN (1640)
Hospodsko-šarvátkové politikum Geisslers Hofcomoedianten, rež.: Petr Hašek
 
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM
20. - 24. 8. Dvorek Rentzova muzea BIBLIOTHECA XI. Abbé Libansky
 
Rentzovo muzeum - mediatéka během prohlídek muzea HANS JÄGER
Hütter des  Ötztales. Strážce údolí s Braunovým muzeem Filmový dokument (35´) s 3D digitální animací vyřezané kopie Braunova Betléma L. Pryšingra
23. 8. 11:00 Vinohrad nad zámkem - viničný altán PROHLÍDKA VINOHRADU S VINAŘEM Stanislav Rudolfský
 
Nově otevřené putování k poustevnám sv. Jiljí, sv. Františka, sv. Antonína, sv. Pavla, sv. Bruna a sv. Huberta POUSTEVNY SPORCKOVA PANSTVÍ http://www.rentzovomuzeum.cz/poustevny/
 
 
 
 
Vstup do areálu není zpoplatnìn! Dìti do 10 let s doprovodem rodičù zdarma, pokud sedí rodičùm na klíně.
CELODENNÍ VSTUPNÉ (mimo Altán ve vinici s ochutnávkou vín):
 
 
 
Úterý:    140,-
Středa:    160,-
Ètvrtek:  390,-
Pátek:     360,- 
Sobota:   440,-  
Neděle:   180,- 
 
Permanentka celofestivalová (pět dnù): 1500,-  
Vstupenky na jednotlivé akce do vyčerpání kapacity u pokladny každého pøedstavení, neplatí pro exteriéry. Návštěvníci s celodenní nebo pětidenní vstupenkou mají přednost.
 
 
 
 
 
 
 
www.facebook.com/TheatrumKuks 
 
Sekreteriát festivalu: 544 43 Kuks 53, web: www.theatrum-kuks.webnode.cz
 pùvodní web s archivem minulých roèníkù: www.theatrum.zde.cz
 
Ředitel festivalu: Stanislav Bohadlo, tel.: +420 602 470 459  bohadlo@jmc.cz  Medailon  Události v regionech 10. 8. 2011
Festival moderuje: Emanuel Matys ematys@mkinet.cz 
Fotografové festivalu: Yvona a Bohuslav Benèovi, tel.: +420604964663 www.ycopy.info      
Osvětlení a ozvuèení: Sound Service Dvůr Králové
 
Přihlášky souborů na THEATRUM KUKS 2015 do 1. března 2015,   podmínky, informace, organizace: