Informace k poslednímu ročníku najdete na novém webu theatrum-kuks.cz

 
Theatrum Kuks 2016 radio.wav (2,1 MB)
Plakat_Theatrum_Kuks_2016-1.jpg (937596)
Plakat_Theatrum_Kuks_2016-2.jpg (1902910)
 

THEATRUM KUKS jako divadlo na divadle

Divadlo v Kuksu začalo v roce 1697, kdy lázeňské hosty bavil s marionetou Pulcinella (Polizinello) loutkář J. Ch. Neumann s rodinou z Rumburka. Následující rok žádal Sporck hr. Liechtensteina, aby Neumanna propustil z poddanství do Kuksu.

Projekt THEATRUM KUKS probouzí  k životu zapomenutý fenomén uměleckých vizí hraběte F. A. Sporcka o spojení barokního divadla, opery a hudby s komponovanou barokní krajinou v celém areálu bývalých lázní Kuckus-Baade v labském údolí, nastartovaný u  příležitosti 300letého výročí otevření Sporckova činoherního divadla Comoedien-Haus v Kuksu (1702) prvním ročníkem festivalu v roce 2002.  

Dosavadní výklad Kuksu přehlížel  bezprostřední spojení  Kuksu s A. Vivaldim, A. Bionim, J. S. Bachem, Questenbergovými Jaroměřicemi,  s Drážďanami, se slezskými  básníky, textaři, libretisty a tiskaři (zejm. J. J. Günther, Ch. Henrici Picander, G. B. Hancke, G. CH.W. Juncker, J. Ch. Pfeiffer, J. Ch. Müller) či nově objevovaný sporckovský činoherní repertoár německých kočovných společností, který vycházel z dědictví italské commedia dell´arte (H. Rademin: Amor Tyran; Atalanta; G. Menage - G. B. Hancke: Ptáčnice,  A. Zeno: Andromache, A. Defrain: Basilisco,  Dominique - Romanesi: Hráč ...)Heinrich Rademin: Amor Tyran, Comoedien-Haus 2003

Festival se zrodil společně s hereckou společností Geisslers Hofcomoedianten, která pod vedením režiséra Petra Haška od počátku spoluvytvářela profil a inscenační poetiku "nového barokního stylu" .

Festival THEATRUM KUKS obvykle prezentuje 5 – 10 světových "in situ" premiér na patnácti místech kukského "krásného oudolí" a v okolí (kostel Nejsv. Trojice, refektář, Sporckova hrobka, nádvoří, sklepení, zahrada, schodiště hospitálu, lapidárium, u kukského pramene,  kaskádové schodiště,  Braunovy Ctnosti a Neřesti, u Herkomanna, V Ráji, na Labi, Comoedien-Haus, Rentzovo muzeum, Braunův Betlém, Křížová cesta 21. století, Žireč,  vinohrad,  Hostinec U Zlatého slunce,  Hubertské údolí, kaple sv. Huberta Starý Ples,  Choustníkovo Hradiště, Valdštejnova tvrz Heřmanice aj.)

 

V roce 1724 přijel do Kuksu z Benátek Peruzzi-Denziùv italský  operní soubor, aby zde A. Bioniho operou Orlando furioso zahájil pravidelnou staggionu barokní opery seria v Čechách. Spojení písně s divadlem naproti tomu představují pověstné sporckovské árie  oscilující mezi duchovní, kramářskou, apologetickou i protijezuitskou písní a jejich divadelními prezentacemi na tzv. Bon-reposkou  árii a další dvojtucet melodií.  

 


Festival navazuje na výjimečnou mezinárodní kulturní tradici lokality (sochařství, architektura, rytectví, hudba, divadlo, knihtisk aj.) a na kombinaci jazykových kultur (latinské, německé, české, francouzské, italské, slezské) domácího baroka. 

Upozornění návštěvníkům:

Divadelní a hudební dějiny Kuksu připomíná také nově otevřené Rentzovo muzeum barokního tisku

 

Non-Stop Baroque Music

Na Theatrum Kuks na kole po Labské stezce: www.labskastezka.cz